Хто ми

Balakhilya.com.ua (надалі «сайт») не має відношення до будь-якої організації. Він був створений як особистий сайт Балакхілья Даса, та підтримується невеликою командою волонтерів з України, Росії і Казахстану (надалі «адміністратори сайту»).

Вступ

Керуючись п. 9 ст. 2 Закону України “Про захист персональних даних” від 1 червня 2010 года, №2297-VI, “персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.”

Відомості про адресу електронної пошти при відсутності іншої інформації про суб’єкта персональних даних не дозволяють визначити їх приналежність до конкретного суб’єкта персональних даних, тобто визначити на їх підставі конкретну фізичну особу. Відповідно розкриття зазначених відомостей без зазначення на додаткові дані про осіб, не призведе до ідентифікації суб’єкта персональних даних.

Дані відвідувачів сайту, які збираються на сайті balakhilya.com.ua не призводять до ідентифікації фізичної особи (є знеособленими).

Незважаючи на це, ми ставимося до будь-яких даних відвідувачів сайту також серйозно, як якщо б вони були персональними.

1. Загальні положення

Ця політика конфіденційності персональних даних (далі – політика конфіденційності) складена відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних” від 1 червня 2010 года, №2297-VI, та визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних адміністратором сайту (далі – Оператор).
1. Оператор ставить своїм найважливішим метою і умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини і громадянина при обробці його персональних даних, в тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю.
2. Ця політика Оператора щодо обробки персональних даних (далі – Політика) застосовується до всієї інформації, яку Оператор може отримати про відвідувачів веб-сайту https://balakhilya.com.ua.

2. Основні поняття, що використовуються в Політиці

1. Автоматизована обробка персональних даних – обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;
2. Блокування персональних даних – тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних);
3. Веб-сайт – сукупність графічних і інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ і баз даних, що забезпечують їх доступність в мережі інтернет за мережевою адресою https://balakhilya.com.ua;
4. Інформаційна система персональних даних – сукупність містяться в базах даних персональних даних, і забезпечують їх обробку інформаційних технологій і технічних засобів;
5. Знеособлювання персональних даних – дії, в результаті яких неможливо визначити без використання додаткової інформації приналежність персональних даних конкретному Користувачеві чи іншому суб’єкту персональних даних;
6. Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;
7. Оператор – державний орган, муніципальний орган, юридична чи фізична особа, яка самостійно або спільно з іншими особами організують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції) , що здійснюються з персональними даними;
8. Персональні дані – будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певного або визначається Користувачеві веб-сайту https://balakhilya.com.ua;
9. Користувач – будь-який відвідувач веб-сайту https://balakhilya.com.ua;
10. Надання персональних даних – дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певного кола осіб;
11. Поширення персональних даних – будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, в тому числі оприлюднення персональних даних в засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;
12. Транскордонна передача персональних даних – передача персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземної фізичній або іноземній юридичній особі;
13. Знищення персональних даних – будь-які дії, в результаті яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних і (або) внаслідок яких знищуються матеріальні носії персональних даних.

3. Оператор може обробляти такі дані Користувача

1. Електронна адреса, місто і країна, що вказуються при відправці форми контактів або підписці на розсилку.
2. Стандартні дані (IP адреса, інформація з cookies, інформація про браузер, час доступу, адреса попередньої сторінки), що збираються хостинг-провайдером з метою безпеки і адміністрування.
3. Статистичних дані про відвідувачів (в т.ч. файлів «cookie»), що збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики (Яндекс Метрика і Гугл Аналітика).
4. Перераховані вище дані далі по тексту Політики об’єднані загальним поняттям Персональні дані.

4. Цілі обробки персональних даних Користувача

1. надання доступу Користувачеві до сервісів, інформації та / або матеріалами, що містяться на сайті;
2. інформування Користувача за допомогою відправки електронних листів (відповідь на ваш запит через форму контактів);
3. повідомлення про нові публікації та події (при підписці на розсилку);
4. поліпшення якості сайту та його змісту (за допомогою даних збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики);
5. забезпечення безпеки та запобігання шахрайству.

5. Правові підстави обробки персональних даних

1. Оператор обробляє персональні дані Користувача тільки в разі їх заповнення та / або відправки Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті https://balakhilya.com.ua. Заповнюючи відповідні форми і / або відправляючи свої персональні дані Оператору, Користувач висловлює свою згоду з цією політикою.
2. Оператор обробляє статистичні дані про Користувача в разі, якщо це дозволено в настройках браузера Користувача (включено збереження файлів «cookie» і використання технології JavaScript).

6. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних

Безпека персональних даних, які обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.
1. Оператор забезпечує збереження персональних даних і вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.
2. Персональні дані Користувача ніколи, ні за яких умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов’язаних з виконанням чинного законодавства.
3. У разі виявлення неточностей в персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом подання відповідного Оператору повідомлення на електронну адресу Оператора з темою «Актуалізація персональних даних».
4. Термін обробки персональних даних є необмеженим (старі дані можуть бути видалені Оператором в будь-який момент без попереднього повідомлення);
5. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направивши Оператору повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Оператора з темою «Відкликання згоди на обробку персональних даних». У цьому випадку Ваші персональні дані будуть видалені в 30-денний термін, про що Ви отримаєте підтвердження на пошту (це не включає дані, які ми зобов’язані зберігати в адміністративних цілях, згідно із законом або цілях безпеки).

7. Транскордонна передача персональних даних

1. Оператор до початку здійснення транскордонної передачі персональних даних зобов’язаний переконатися в тому, що іноземною державою, на територію якого передбачається здійснювати передачу персональних даних, забезпечується надійний захист прав суб’єктів персональних даних.
2. Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, які не відповідають зазначеним вище вимогам, може здійснюватися тільки в разі наявності згоди в письмовій формі суб’єкта персональних даних на транскордонну передачу його персональних даних та / або виконання договору, стороною якого є суб’єкт персональних даних.

8. Прикінцеві положення

1. Користувач може отримати будь-які роз’яснення з потрібних питань, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Оператору за допомогою електронної пошти
2. У даному документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки персональних даних Оператором. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.
3. Актуальна версія Політики у вільному доступі розташована в мережі Інтернет за адресою https://balakhilya.com.ua/politika-konfidentsialnosti.

Остання зміна: 28 травня 2018